تهران - عباس آباد - مفتح شمالی - خیابان ۱۰

شنبه تا. چهار شنبه از ۹ تا ۱۷ - پنج شنبه ۹ تا ۱۳ - تلفن : ۰۲۱۸۳۴۴۴۰۰۰

جستجو
Close this search box.
MESHOP-LOGO-Recovered

با مرکز ارتباطات ما تماس بگیرید

تمام پیغامهای نوشتاری و صدای مشتریان در سیستم مدیریت امور مشتریان میشاپ ثبت و نگهداری میشود

پیغامتان را برای ما بفرستید و حرفهایتان را به ما بگویید

پیام شما برای ما بسیار ارزشمند است، همکاران مبشاپ با بررسی و ثبت نظرات شما در سیستم امور مشتریان به مسایل مطرح شده از سوی شما بدقت رسیدگی میکنند